Amen

Miroslav Ploj, igrani, 1970., 6’28

Potreba

Dragutin Kolić, igrani, nep. god., 3’16

Iluzije

Oto Širec i Krunoslav Grgić, igrani, 1964., 7’52