Bumbarska fešta

AUTOR: Marko Bušić
PRODUKCIJA: Kino klub Jelen, 1973.
OPIS FILMA
Fešta u Barbanu 1973. godine
TEHNIČKI PODACI
Dokumentarni, boja, ton, 5'32